top of page
Vyhledat
  • lhircak

Bezplatná pasportizácia a projekt k rekonštrukcii obecného rozhlasu

Aktualizováno: 15. 11. 2020


Pasportizácia a jej kvalita predstavuje dôležitú službu pre samosprávy.

  • Účelom pasportu je zistenie existujúceho stavu, naplnenie databázy jednotlivých prvkov rozhlasovej sústavy.

  • Pasport tvorí situačný plán, na ktorom sú vyznačené trasy rozhlasového vedenia, dĺžky vedení, umiestnenia reproduktorov s vyznačeným typom reproduktora, umiestnenie rozvádzačov, schéma zapojenia, súpis inštalovaných reproduktorov, stožiarov a prvkov rozhlasového vedenia podľa jednotlivých typov, dokumentácia jednotlivých komponentov.

  • Pasport ako spätná väzba pre správcu rozhlasového systému - možnosť následného udržiavania (aktualizácie) pasportu.

  • Vstupné dáta zbierajú naši technici priamo v teréne zaznačovaním jednotlivých komponentov rozhlasového systému do GPS mapy.

  • Obsahom evidencie zariadení je aktualizovaná databáza s výstupom do grafického prostredia, evidencia porúch, história zásahov (opráv) na jednotlivých zariadeniach, evidencia a plánovanie periodických činností, evidencia nákladov. Evidencia umožňuje poskytnúť dáta pre jednotnú evidenciu technickej infraštruktúry.

  • Výstupom pasportizácie obecného rozhlasu sú zároveň odporúčania k odstáneniu závad.

  • Odstránenie nežiaducého stavu a zlepšenie technickej a prevádzkovo-ekonomickej úrovne - výmena reproduktorov, káblového vedenia, rozhlasovej ústredne a pod.

  • Zozbierané pasportizačné dáta využívame aj pri zostavovaní projektu k rekonštrukcii obecného rozhlasu.

Spoločnosť HUGOTECH s.r.o. v tomto roku realizovala vypracovanie niekoľkých pasportizácií rozhlasového vedenia a projektov k rekonštrukcií obecných rozhlasov.

V prípade, že aj vaša obec má záujem o vypracovanie takejto dokumentácie, kontaktujte nás.


152 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page