DIGITÁLNY ROZHLAS-VIVIS

Digitálny rozhlas * PC pult s dotykovým LCD * riadiaci software VIVIS * 4-zónová spínacia jednotka

 

- digitálny rozhlas
- priame hlásenie z možnosťou záznamu
- automatické programové hlásenie, tvorba playlistov
- možnosť priameho hlásenie z telefónu
- možnosť editácie zvukových súborov
- opakovanie posledného hlásenia
- varovné signály
- 4-zóny
- školský zvonček

 

 

Moderný digitálny rozhlas, umožňujúci automatické spúšťanie oznamov, určený pre obecné úrady, školy, výrobné podniky atď... Rozhlas pozostáva z Riadiaceho PC pultu, mikrofónu a spínacej jednotky.
Riadiaci pult obsahuje program VIVIS, ktorý sa ovláda pomocou dotykovej obrazovky. Ovládanie je prehľadné a intuitívne. Okrem živého hlásenia rozhlas umožňuje vytváranie a editáciu automatických hlásení, ich jednoduché načasovanie a opakovanie. Ďalej umožňuje prehrávanie varovných signálov v prípade požiaru, povodne atď... 
Obsahuje možnosť hlásenia a vysielania až do štyroch zón, obsahuje pokročilé úpravy zvuku (kompresor, limitér, 15-pásmový EQ), rozsiahlejšie možnosti vytvárania a editácie vysielania, možnosť uloženia živého hlásenia pre budúce použitie, editáciu dĺžky a hlasitosti prehrávaného zvukového súboru a rýchle zopakovanie posledného hlásenia. Po pripojeni externého HDMI monitora k riadiacemu pultu sa aktivuje funkcia čítačky textov na tomto monitore, ktora uľahčuje živé a programové hlásenie.

Pre školy:
Pre školský rozhlas má funkciu školského zvončeka s možnosťou nastavenia ľubovoľnej melódie alebo hudby na začiatku a konci vyučovacej hodiny. Obsahuje 3-režimy pre školské zvonenie (letný, zimný a vianočný). Školský zvonček bude zvoniť iba na tie hodiny, ktoré sa skutočne vyučujú a iba v nastavených dňoch, aby zbytočne nezvonil vo večerných hodinách a cez víkendy.

Hlásenie z mobilného telefónu:
 K rozhlasu je možné dokúpiť GSM bránu, ktorá umožňuje priame hlásenie z mobilného telefónu nech sa nachádzate kdekoľvek. 

Tento digitálny rozhlas šetrí čas a v konečnom dôsledku aj peniaze, pretože umožňuje jednoducho pripraviť a nastaviť hlásenie, ktoré bude odvysielané v požadovanom čase bez nutnosti prítomnosti obsluhy. Takže kôli vyhláseniu oznamu napríklad cez víkend, alebo vo večerných hodinách nemusí nikto ísť do práce.

DIGITÁLNY ROZHLAS-VIVIS

€ 1 359,00Cena
     
    • Instagram
    • LinkedIn

    ©2020 HUGOTECH, s.r.o.