top of page
Vyhledat
  • lhircak

LICENCIA - Technická služba

Kajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline podľa § 68 ods. 2 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov rozhodlo udeliť licenciu na prevádzkovanie technickej služby právnickej osobe HUGOTECH, s.r.o. so sídlom v Martine, IČO: 53 180 739. Licencia sa vydáva podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí.
270 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page